• Distanþe în km de la Rãdãuþi Prut la Suceava, Dorohoi, Darabani Distanþe în km de la Rãdãuþi Prut la Suceava, Dorohoi, Darabani
    • Parc pentru tineri ºi copii în Miorcani Parc pentru tineri ºi copii în Miorcani
    • Copii din satul Miorcani, comuna Rãdãuþi Prut Copii din satul Miorcani, comuna Rãdãuþi Prut

Afiţari | 1-4 din total: 4
1
90 de cupluri la nunta de aur și diamant, sãrbãtorite la Rãdãuți Prut
Cuplurile care au ani de cãsnicie mai mult decât au alții ani de viațã au fost sãrbãtorite la Rãdãuți Prut de primarul Viorel Nichiteanu și de Tiberiu Nichiteanu, președintele Tineretului Național Liberal. Diplome, flori și bani, dar și o petrecere cum de mult nu au mai avut parte au primit cele 90 de cupluri premiate. Lecție de modestie din partea celor premiați, unii dintre ai având chiar și 73 ani de cãsnicie....
Poliþiºtii botoºãneni au împãrþit daruri, de Moº Nicolae, copiilor din Miorcani
Marþi, 5 decembrie, poliþiºtii botoºãneni i-au vizitat pe elevii ºi preºcolarii din localitatea Miorcani, comuna Rãdãuþi-Prut, cãrora le-au împãrþit daruri de Moº Nicolae.
În aceastã perioadã mai mult ca oricând, stã în puterea noastrã sã oferim ajutor ºi sã aducem un zâmbet pe feþele unor copii pentru care Moº Nicolae nu trebuie sã rãmânã doar un vis frumos.
Sursa : http://botosaninews.ro/338162/social/politistii-botosanen ...
Miorcani ºi Ion Pillat

De numele satului Miorcani din comuna Rãdãuþi Prut se leagã o parte din opera ºi creaþia binecunoscutului om de culturã, politician ºi poet, Ion Pillat. De remarcat este dragostea ºi respectul pe care le-a avut poetul pentru satul Miorcani ºi oamenii lui. Astfel, poetul a imortalizat în poeziile ºi însemnãrile lui lumea Miorcaniului de atunci poeziile: Satul meu, Searã la Miorcani, Casa dintre zi ...

Nãscut în Rãdãuþi Prut - pictorul Corneliu Dumitriu

"Când mã duc la Rãdãuþi- Prut mã încarc cu energie. Toate tablourile mele conþin apã. Este un loc chiar cu adevãrat miraculos. Natura este sursa fundamentalã pentru tot ceea ce foloseºte în construcþia oricãrei arte. Eu cred cã inclusiv muzica, poezia ºi orice creaþie este legatã de ceea ce înainte a fost creat de Dumnezeu. Dacã mã nãºteam în oraº, poate desenam asfalt, coºur ...

1

Guvernare transparentã, deschisã și participativã. Standardizare, armonizare, dialog îmbunãtãțit - cod SIPOCA 35 :https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35