Evenimente

  Nãscut în Rãdãuþi Prut - pictorul Corneliu Dumitriu Inapoi  
14-06-2017 

"Când mã duc la Rãdãuþi- Prut mã încarc cu energie. Toate tablourile mele conþin apã. Este un loc chiar cu adevãrat miraculos. Natura este sursa fundamentalã pentru tot ceea ce foloseºte în construcþia oricãrei arte. Eu cred cã inclusiv muzica, poezia ºi orice creaþie este legatã de ceea ce înainte a fost creat de Dumnezeu. Dacã mã nãºteam în oraº, poate desenam asfalt, coºuri de gunoi, maidanezi", se confeseazã pictorul.

...Artistul botoºãnean picteazã de mai bine de 35 de ani. Lucrãrile sale au ajuns prin casele a sute de pasionaþi de artã din þarã ºi din strãinãtate. S-a nãscut în localitatea Rãdãuþi-Prut, „acolo unde natura musteºte artã", fapt care se simte în toate tablourile pictorului botoºãnean.

...Românii, dar ºi strãinii s-au arãtat fascinaþi de tablourile pictorului botoºãnean. În numeroasele sale expoziþii din þarã, din Europa ºi SUA a vândut mii de tablouri. A participat la mai multe tabere de picturã, iar vara aceasta este chemat în Franþa. Faptul cã opera sa este doritã de privitori l-a uimit pe artist, care se aratã flatat de faptul cã oamenii sunt dispuºi sã dea foarte mulþi bani pentru ca ceea ce-l reprezintã sã se regãseascã ºi în casele lor.
Numeroase premii naþionale pentru picturã

„Eu am rãmas foarte uimit, foarte surprins când am vãzut cã am succes. Dinainte de '89, am avut o expoziþie în Botoºani în care am vândut din 34 de lucrãri, 30. Ideea de a fi prezent în casa unui om poate pãrea unora insignifiantã, dar nu ºi mie. Pentru mine este un lucru aproape uimitor", spune Dumitriu.

Lucrãrile semnate de botoºãnean au fost recompensate adesea. În 2001, 1997 ºi 1995 a obþinut Marele Premiu pentru Picturã, Galeria Avantpost. Totodatã, artistul a obþinut Premiul Fundaþiei „Lascar Vorel", la Bienala Naþionalã de Picturã ºi alte numeroase distincþii la diferite concursuri din acest domeniu.

Profil

Nãscut: 1 iunie 1954, Rãdãuþi-Prut, Botoºani.
Studii: ªcoala Popularã de Artã, Botoºani.
Familie: Cãsãtorit, are un fiu de 27 de ani, care este arhitect.

Întrebãri ºi rãspunsuri

Ce înseamnã pictura, arta, pentru dumneavoastrã?
O ºansã de a fi. Sã dai decontul pentru aceastã lume. Decontul respectiv eu îl dau în fiecare tablou.

Ce alt drum vã tenta în adolescenþã?
Iniþial, am vrut sã mã fac scriitor, dar era prea complicat. Nu am rãbdare, asta mi-ar fi ocupat toatã energia. Eu consider cã omul are un singur potenþial energetic ºi în momentul în care îl risipeºte pe altceva nu-i mai rãmâne de fãcut ºi un alt lucru.

Ce înseamnã sã pictezi un tablou?
A face un tablou este o completare extraordinarã pentru a construi acel ceva ºi este o concentrare pe care þi-o dezvolþi lucrând ºi consumând, de la o lucrare la alta.

Ce-i place
„Îmi place tot ceea ce este interesant ºi frumos, tot ceea ce este creat de Dumnezeu. Îmi place sã vãd lumea, pânã unde merge creaþia lui Dumnezeu", a spus artistul, care adorã sã-ºi petreacã timpul în mijlocul naturii.

Ce nu-i place
„Nu-mi place lipsa de responsabilitate a oamenilor, în general. Faptul cã unii oameni nu sunt conºtienþi cã trãiesc o singurã datã ºi cã au o responsabilitate", a completat pictorul, care a reuºit sã creeze la Botoºani o piaþã pentru comerþul cu frumos, fiind ºi proprietarul unei galerii de artã.